พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน พร้อมด้วย อุทยานอี๋เหอหยวนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภาย ใต้ชื่อ “พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ที่เมืองเกียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น

พระราชวังฤดูร้อน อี๋เหอหยวน เป็นพระราชวังที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับพระราชวังหยวนหมิงหยวน ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 ก.ม. อี๋เหอหยวนมีพื้นที่ประมาณ 2.9 ตร.กม. ประกอบด้วยเนินเขาสูง 60 ม. มีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุนหมิง มีเนื้อที่ประมาณ 2.2 ตร.กม. คิดเป็น 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยทะเลสาบนี้เกิดจากการใช้แรงงานคน ขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา สำหรับสร้างพระตำหนัก อี๋เหอหยวนเริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115 – 1234) โดยจักรพรรดิ Hailingwang เมื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปักกิ่ง และเป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หยวน จนกระทั่งถึงรัชกาลของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ทรงบูรณะและสร้างพระตำหนักแห่งใหม่บนเนินเขา ในปี ค.ศ. 1749

อ่านต่อ ...