หอฟ้าเทียนถาน

หอฟ้าเทียนถันได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2541 หรือ ค.ศ. 1998 หอสักการะฟ้าเทียนถัน อยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อปี พ.ศ. 1963 หรือ ค.ศ. 1420 โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอแผ่นดินและฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2077 หรือ ค.ศ. 1534 ได้มีการสร้างหอสักการะ ตี้ถัน ขึ้น ชื่อของหอนี้จึงกลายมาเป็นเทียนถันอย่างเดียว เมื่อปี พ.ศ. 2432 หรือ ค.ศ. 1889 ฟ้าผ่าลงมาบนหอเสียหาย และได้มีการสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2449 หรือ ค.ศ. 1906 ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 ม. และ สูง 38 ม. โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

อ่านต่อ ...