วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ถ่ายทอด เกี่ยวกับพระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิงแห่งนครปักกิ่ง ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวมีการจัดแสดงประวัติและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ นำโดย จูหยวนจาง
重庆人民大会堂@201315175349

วีดีโอท่องเที่ยวศาลาประชาคม

มหาศาลาประชาคมปักกิ่ง เป็นศาลาประชาคมที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1959 เป็นที่การประชุมระดับชาติจีน ทั้งทางด้านการเมืองและการทูต

วีดีโอท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง

สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง เป็นสวนที่ตั้งอยู่ ณ ปลายเทือกเขาตะวันตก ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้มีการก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956)

วีดีโอท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) เป็นกำแพงที่มีลักษณะป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของคนจีนสมัยโบราณ กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่นักท่อง เที่ยวรู้จักกันในปัจจุบันไดัมีการสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

วีดีโอท่องเที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหมายความว่าประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน (Gardens of Nurtured Harmony) เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตกรุงปักกิ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวน

วีดีโอท่องเที่ยววัดลามะ

วัดลามะหรือ ยงเหอกง เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อ วัดลามะเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร แต่เดิมวัดลามะแห่งนี้เป็นพระตำหนักที่เฉียนหรงฮ่องเต้ กษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์ชิงสร้างให้องค์ชายสี่หรือหย่งเจิ้ง

วีดีโอท่องเที่ยวสนามกีฬา olympics stadium

เป็นสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง ที่มีลักษณะคล้ายรังนก สนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Olympic Complex ซึ่งอยู่ใกล้กับถนน North 4th Ring Road Middle ทางด้านตะวันออกของฝั่งสนามกีฬาติดกับ Lake Wa Biancun

วีดีโอท่องเที่ยวหอบูชาฟ้าเทียนถาน

หอสักการะฟ้าเทียนถัน (Abkai mukdehun) เป็นหอบูชาที่มีการตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หอแห่งนี้ได้มีการสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง จักรพรรดิองค์ที่ 3 (หย่งเล่อ) เมื่อปี ค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี
Beijing-Forbidden-city

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังต้องห้ามกู้กง

พระราชวังต้องห้ามกู้กง นี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามได้ทางจตุรัสนี้ ผ่านประตูเทียนอันเหมิน บริเวณรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน เรียกว่า อาณาเขตหลวง