Tag Archives: ถนนหวังฟูจิ่ง

21,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ…ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง , สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่ง
วันที่ : 21-25 / 22-26 /28 – 2 ธ.ค. 56