Tag Archives: ประวัติพระราชวังฤดูร้อน

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน (Gardens of Nurtured Harmony) เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตกรุงปักกิ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวน