Tag Archives: เที่ยวพระราชวังต้องห้าม

วีดีโอท่องเที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหมายความว่าประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วีดีโอท่องเที่ยวพระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน (Gardens of Nurtured Harmony) เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตกรุงปักกิ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวน
6654569

พระราชวังต้องห้าม กู้กง

พระราชวังต้องห้าม กู้กง พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน แปลตามตัวอักษรได้ว่า เมืองต้องห้ามสีม่วง พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตร.ม.

ตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

เจาะลึกปักกิ่ง แถมเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 5 คืน