Tag Archives: พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

21,900.-

เยือนหัวใจมังกร…ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง อาหารพิเศษ บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์
วันที่ : 19 – 23 ต.ค 56
19,900.-

เยือนหัวใจมังกร…ปักกิ่ง ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

นำท่านท่องเที่ยว 3 มรดกโลก พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวนจัตุรัส เทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย
วันที่ : 5 วัน 3 คืน