Tag Archives: พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ

21,900.-

เยือนหัวใจมังกร…ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง อาหารพิเศษ บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์
วันที่ : 19 – 23 ต.ค 56