Tag Archives: ราชวงศ์หมิง

วีดีโอท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ถ่ายทอด เกี่ยวกับพระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิงแห่งนครปักกิ่ง ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวมีการจัดแสดงประวัติและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ นำโดย จูหยวนจาง
535f00cdtb8903193367c690

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ปักกิ่ง

เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ถ่ายทอด เกี่ยวกับพระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิงแห่งนครปักกิ่ง บริเวณด้านในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวมีการจัดแสดงประวัติและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ นำโดย จูหยวนจาง จนรุ่งเรืองและล่มสลายที่น่าเศร้า

วีดีโอท่องเที่ยวหอบูชาฟ้าเทียนถาน

หอสักการะฟ้าเทียนถัน (Abkai mukdehun) เป็นหอบูชาที่มีการตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หอแห่งนี้ได้มีการสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง จักรพรรดิองค์ที่ 3 (หย่งเล่อ) เมื่อปี ค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี