Tag Archives: ศาสนาพุทธนิกายทิเบต

lama_temple_6648

วัดลามะ ปักกิ่ง

พระตำหนักนี้ มีพื้นที่ครึ่งหนึ่งปรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถนอกวัง ขององค์ชายสี่อีกครึ่งหนึ่งถวายพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู ได้กลายเป็นวัดลามะของทิเบตนิกายหมวกเหลือง นิกายหมวกเหลืองเป็นนิกายย่อยนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบต

วีดีโอท่องเที่ยววัดลามะ

วัดลามะหรือ ยงเหอกง เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อ วัดลามะเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว่า 6 หมื่นตารางเมตร แต่เดิมวัดลามะแห่งนี้เป็นพระตำหนักที่เฉียนหรงฮ่องเต้ กษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์ชิงสร้างให้องค์ชายสี่หรือหย่งเจิ้ง