Tag Archives: สวนดอกโบตั๋น

วีดีโอท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง

สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง เป็นสวนที่ตั้งอยู่ ณ ปลายเทือกเขาตะวันตก ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้มีการก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956)