Tag Archives: หลัวปู้จ้าง จงเค่อปา

lama_temple_6648

วัดลามะ ปักกิ่ง

พระตำหนักนี้ มีพื้นที่ครึ่งหนึ่งปรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถนอกวัง ขององค์ชายสี่อีกครึ่งหนึ่งถวายพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู ได้กลายเป็นวัดลามะของทิเบตนิกายหมวกเหลือง นิกายหมวกเหลืองเป็นนิกายย่อยนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบต