Tag Archives: เที่ยวถนนหวังฟูจิ่ง

Wangfujing-Street-in-Beijing

ถนนหวังฟูจิ่ง ปักกิ่ง

ถนนหวังฟูจิ่ง ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าอันเก่าแก่เป็นร้อยๆ ปีของปักกิ่ง ทั้งสองข้างทางจะเป็นตึกเก่าแก่เป็นร้อยๆ ปี ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ ห้างเก่าๆ บางห้างก็ยังมีอยู่ บางส่วนได้มีการปรับปรุงเป็นห้างร้านที่ทันสมัย

ตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

เจาะลึกปักกิ่ง แถมเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 5 คืน