Tag Archives: เที่ยวพระราชวังฤดูร้อน

พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน อี๋เหอหยวน เป็นพระราชวังที่อยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับพระราชวังหยวนหมิงหยวน ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 ก.ม.

ตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

เจาะลึกปักกิ่ง แถมเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 5 คืน