Tag Archives: เที่ยวหอฟ้าเทียนถาน

หอฟ้าเทียนถาน

หอสักการะฟ้าเทียนถัน อยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อปี พ.ศ. 1963 หรือ ค.ศ. 1420 โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอแผ่นดินและฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2077

ตะลุยปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

เจาะลึกปักกิ่ง แถมเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว 6 วัน 5 คืน